IVALO.COM ILMASTOLASKURI

Tuotekohtaisen CO2e-laskennan avulla IVALO.COM haluaa viestiä tuotteiden valmistuksen aikaisista ja kuljetuksiin liittyvistä päästöistä tiedon ja ymmärryksen lisäämiseksi. Laskenta kasvattaa myös vaateyritysten osaamista tuotteidensa valmistuksen aikaisista ilmastovaikutuksista ja tukee ilmastomyönteistä tuotekehitystä.

Ilmastolaskuri on työkalu IVALO.COMissa myytävien tuotteiden kasvihuonekaasupäästöjen arviointiin.

Ilmastolaskuri on toteutettu Clonetin kehittämän OpenCO2.net-hiilijalanjälkialustan pohjalle, joka perustuu kansainvälisiin ja tunnettuihin hiilijalanjälkilaskennan standardeihin. Laskuri noudattaa standardien ohjeistusta ja sen taustalla on laaja päästötietokanta, joka on ajantasainen ja perustuu tilastoihin sekä tieteellisiin julkaisuihin. Päästökertoimia päivitetään säännöllisin väliajoin tiedon lisääntyessä.

Yksittäisen vaatteen kasvihuonekaasupäästöjen määrittämiseen tarkoitettu Ilmastolaskuri ottaa huomioon tekstiilimateriaalien ja tuotteen valmistuksen, eri tuotantovaiheiden väliset kuljetukset, sekä tuotteen pakkausmateriaalit ja toimituksen asiakkaalle.

Laskuri ei huomioi vaatteen käyttöikää tai kierrätystapaa eikä vaatteen käytön aikana syntyviä päästöjä pesusta, kuivauksesta ja silityksestä johtuen, koska näihin vaiheisiin liittyvät päästöt vaihtelevat suuresti. 

Näin ollen laskuri arvioi päästöt niin kutsutusti “kehdosta portille(cradle to gate) ottaen lisäksi huomioon IVALO.COMin toimintaan kiinteästi liittyvät kuljetukset varastosta asiakkaalle.

Ilmastolaskuri on yksinkertaistettu laskuri vaatteiden tuotantoketjujen kasvihuonekaasupäästöjen arviointiin ja laskennan tulos on suuntaa-antava. Laskurissa on käytetty keskimääräisiä tekstiilimateriaalien päästökertoimia sekä tehty oletuksia ja yksinkertaistuksia raaka-aineiden kuljetusten osalta.

Laskurilla lasketut tulokset ovat vertailukelpoisia toisiinsa nähden johtuen samasta laskentamenetelmästä ja -rajauksesta. Tuloksia ei voida verrata muilla laskureilla ja eri laskentaperiaatteilla tehtyihin laskentoihin.

Huomioita laskentamenetelmästä:

- Ilmastolaskuri keskittyy vaatteen tekstiilimateriaaleihin ja muista materiaaleista valmistettuja yksityiskohtia, kuten nappeja ja vetoketjuja, ei laskennassa huomioida, sillä näiden ilmastovaikutus on pieni tekstiilimateriaaleihin verrattuna.

- Ylijäämämateriaalin käyttö huomioidaan laskennassa siten, että materiaalin päästö on jaettu ylijäämämateriaalia tuottavan ja sitä käyttävän toimijan kesken tasan. Tällä laskentamenetelmällä tavoitellaan sitä, ettei päästöhyvityksiä tai päästöjä laskettaisi kahteen kertaan.

- Vaatteen toimitus asiakkaalle on laskettu kunkin vaatemerkin varastolta oletusarvoisena kuljetuksena Helsinkiin.

Osana omaa ilmastotyötään IVALO.COM kompensoi myymiensä laskettujen tuotteiden päästöt kotimaisen CO2Esto-yrityksen palvelun avulla.

CO2Esto kompensoi syntyneet päästöt ostamalla päästöoikeuksia pois EU:n päästökauppamarkkinalta. Lue lisää kompensoinnista täällä.

Tukemalla entistä ilmastomyönteisempien tuotteiden suunnittelua ja kompensoimalla päästöt luotettavan palveluntarjoajan kautta, IVALO.COM pyrkii laskettujen tuotteiden hiilineutraaliuteen. Tuotekohtainen laskenta etenee jatkuvana prosessina yhteistyössä brändien kanssa.