Vastuullisen muodin viitekehys

IVALO.COM on kehittänyt ja ottanut käyttöön vastuullisen muodin viitekehyksen, jonka avulla se arvioi kauppapaikalle liittyvien brändien vastuullisuuden lähtötason ja tukee niiden vastuullisuustyötä kokonaisvaltaisesti. Viitekehyksen avulla asiakkaat saavat läpinäkyvää ja selkeää tietoa brändien vastuullisuustilanteesta.

Mitä on vastuullinen muoti?

IVALO.COM on rakentanut viitekehyksen muotialan kannalta olennaisiksi arvioimiensa kolmen ison vastuullisuusalueen ympärille:

Taloudelliset vaikutukset
Ympäristövaikutukset
Sosiaaliset vaikutukset

Vastuullisuuden johtamiselle sekä kullekin alla olevista kuudesta vastuullisuusteemasta on asetettu minimivaatimustaso. Vastuullisuuden tulee esimerkiksi näkyä muotiyrityksen arvoissa sekä strategiassa, ja brändin on tunnettava käyttämiensä materiaalien alkuperä. Turkisten, haitallisten kemikaalien ja lapsityövoiman käyttöä ei hyväksytä. Myöskään mahdollisesti palautettujen tuotteiden polttaminen tai sijoittaminen kaatopaikalle ei ole sallittua. Minimivaatimustason ylittävistä vastuullisuustoimista, kuten kierrätysmateriaalien käytöstä, tuotteiden hiilijalanjäljen määrittämisestä ja korjauspalveluiden tarjoamisesta brändit voivat saada lisäpisteitä. Valitut kuusi vastuullisuusteemaa ovat:

Reilut työolosuhteet
Pienempi hiilijalanjälki
Kiertotalouteen suunniteltu
Vastuullinen verkkokauppa
Vastuulliset materiaalit
Läpinäkyvä arvoketju

Pienempi hiilijalanjälki

Brändimme ovat sitoutuneet energiatehokkuuteen. "

Vaatimukset:

Minimi: Energiatehokas tuotanto, tehokas logistiikka

Uusiutuvan energian käyttö / lentojen välttäminen

Hiilijalanjälki määritelty, suunnitelma päästöjen vähentämiseksi tehty ja kompensointi toteutettu

Vastuulliset materiaalit

Materiaaleissa huomioimme laadun, turvallisuuden ja vastuullisuuden. "

Vaatimukset:

Minimi: Ei turkiksen käyttöä eikä haitallisten kemikaalien käyttöä materiaalien tuotannossa / Haitallisten kemikaalien käyttö tuotantoketjussa minimoitu*

Materiaali: Kestävä / korjattava / kierrätetty / luonnollinen / orgaaninen / helposti kierrätettävä

Sertifioitu materiaali

*Jalometallikorujen tuotantoketjussa haitallisten kemikaalien käytön vähentäminen ja kontrolloiminen on tärkeää. Tämä voidaan saavuttaa materiaalituotannon osalta esimerkiksi käyttämällä kierrätettyjä tai sertifioituja materiaaleja. Kemikaalien käyttöä ei voida täysin välttää kaikissa korunvalmistusmenetelmissä ja alan parhaan käytännön mukaisesti haitallisten kemikaalien käytön tulee olla perusteltu ja minimoitu korvaten vähemmän haitallisilla vaihtoehdoilla. Oleellista on kemikaalien oikeaoppinen hallitseminen, kierrättäminen ja turvallisista työoloista huolehtiminen.

Läpinäkyvä arvoketju

Läpinäkyvyys on avain vastuullisuuteen. "

Vaatimukset:

Minimi: Suunnittelumaa, materiaali ja sen alkuperä sekä tuotteen valmistusmaa tunnettu

Toimitusketju tunnettu ja tieto toimittajista koottu

Toimittajan auditointi

Kiertotalouteen suunniteltu

Tarjoamme tuotteita pitkäaikaiseen käyttöön. "

Vaatimukset:

Minimi: Laadukas suunnittelu ja suunnittelu pitkäaikaisen käyttöön

Ei jätettä tuotannosta / tuotannosta aiheituva jäte tai jätevesi toisen yrityksen käytössä

Lisäpalvelut: Korjaus / secondhand / vuokraus / kierrätys

Reilut työolosuhteet

Brändimme takaavat turvalliset ja reilut työolot. "

Vaatimukset:

Minimi: Ei lapsi- eikä pakkotyövoiman käyttöä, ei turvattomia tai epäreiluja työoloja

Elämiseen riittävä palkka ja ihmisarvoiset työajat

Eettinen ohjeisto / koulutuksen tarjoaminen

Vastuullinen verkkokauppa

Yhdessä teemme verkkokaupasta vastuullista. "

Vaatimukset:

Minimi: Palautettuja tuotteita ei polteta tai sijoiteta kaatopaikalle

Tuotteet pakataan luonnollisiin tai kierrätettyihin materiaaleihin

Ympäristöystävälliset toimitusvaihtoehdot

Muotibrändien vastuullisuuden määrittely

Näiden kuuden vastuullisuusteeman avulla olemme analysoineet brändimme ja jakaneet ne kolmeen kategoriaan:

Vastuullisuusjohtaja 1
Kunnianhimoinen vastuullisuuden edistäjä 2
Vastuullinen brändi 3

Nämä kuusi vastuullisuusteemaa on arvosteltu 0-3 pisteellä. Kukin teema arvioidaan 0 pisteeksi jos IVALO.COM määrittelemä vastuullisuuden minimitaso on saavutettu. Negatiivisia pisteitä ei hyväksytä missään vastuullisuusteemassa miltään brändiltä. Perustuen IVALO.COM kehittämään vastuullisen muodin viitekehykseen, brändeillä on mahdollisuus saada 1-3 lisäpistettä per vastuullisuusteema. Näin ollen korkein mahdollinen pistemäärä on 18 pistettä.

Viitekehys perustuu mm. Aalto-yliopiston vastuullisen liiketoiminnan professori Minna Halmeen tutkimusryhmän käyttämään vastuullisuuden arviointimenetelmään, jossa vastuullisuuden eri osa-alueita arvioidaan pisteyttämällä niitä asteikolla -2...+2 pistettä.

Viitekehyksen tukena on lisäksi käytetty kansainvälisesti tunnettuja sekä arvostettuja YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmaa ja tavoitteita, The 2030 Agenda for Sustainable Development ja Sustainable Development Goals (SDGs) sekä Global Reporting Initiative (GRI) -standardeja.

Löydät vastuullisuuden arvioinnin jokaisen brändin omalta sivulta sekä jokaisen yksittäisen tuotteen yhteydessä. Tutustu kaikkiin brändeihin.

Työ on jatkuvaa kehitystä

Nyt käyttöön otettu vastuullisen muodin viitekehys on versio 1.0. Kehys perustuu jatkuvan parantamisen ajatukselle ja siksi myös IVALO.COM jatkaa viitekehyksen edelleen kehittämistä brändeiltä ja asiakkailta saamansa palautteen perusteella. Pitkän aikavälin tavoitteemme on tukea jokaista brändiämme ja tulla yhdessä kestävän kehityksen johtajiksi! IVALO.COM:issa on kyse kestävästä tyylistä ja samanhenkisten ihmisten yhteisön rakentamisesta.

Yhteisöllämme on selkeä tavoite – kestävä, läpinäkyvä ja eettinen muodin tulevaisuus.