Vastuullisen muodin viitekehys

IVALO.COM on kehittänyt ja ottanut käyttöön vastuullisen muodin viitekehyksen, jonka avulla se arvioi kauppapaikalle liittyvien brändien vastuullisuuden lähtötason ja tukee niiden vastuullisuustyötä kokonaisvaltaisesti. Viitekehyksen avulla asiakkaat saavat läpinäkyvää ja selkeää tietoa brändien vastuullisuustilanteesta.

sustis7.png


Mitä on vastuullinen muoti?

IVALO.COM on rakentanut viitekehyksen muotialan kannalta olennaisiksi arvioimiensa vastuullisuusteemojen ympärille. Vastuullisuuden johtamiselle sekä kullekin alla olevista kuudesta vastuullisuusteemasta on asetettu minimivaatimustaso. Vastuullisuuden tulee esimerkiksi näkyä muotiyrityksen arvoissa sekä strategiassa, ja brändin on tunnettava käyttämiensä materiaalien alkuperä. Turkisten, haitallisten kemikaalien ja lapsityövoiman käyttöä ei hyväksytä. Myöskään mahdollisesti palautettujen tuotteiden polttaminen tai sijoittaminen kaatopaikalle ei ole sallittua. Minimivaatimustason ylittävistä vastuullisuustoimista, kuten kierrätysmateriaalien käytöstä, tuotteiden hiilijalanjäljen määrittämisestä ja korjauspalveluiden tarjoamisesta brändit voivat saada lisäpisteitä.

Läpinäkyvä arvoketju

Vastuulliset materiaalit

Pienempi hiilijalanjälki

Kiertotalouteen suunnittelu

Reilut työolosuhteet

Vastuullinen verkkokauppa

*Jalometallikorujen tuotantoketjussa haitallisten kemikaalien käytön vähentäminen ja kontrolloiminen on tärkeää. Tämä voidaan saavuttaa materiaalituotannon osalta esimerkiksi käyttämällä kierrätettyjä tai sertifioituja materiaaleja. Kemikaalien käyttöä ei voida täysin välttää kaikissa korunvalmistusmenetelmissä ja alan parhaan käytännön mukaisesti haitallisten kemikaalien käytön tulee olla perusteltu ja minimoitu korvaten vähemmän haitallisilla vaihtoehdoilla. Oleellista on kemikaalien oikeaoppinen hallitseminen, kierrättäminen ja turvallisista työoloista huolehtiminen.

Näiden kuuden teeman avulla olemme analysoineet jokaisen sivullamme olevan brändin ja jakaneet ne kolmeen eri kategoriaan: Vastuullinen brändi, Kunnianhimoinen vastuullisuuden edistäjä sekä Vastuullisuusjohtaja.

Viitekehys perustuu mm. Aalto-yliopiston vastuullisen liiketoiminnan professori Minna Halmeen tutkimusryhmän käyttämään vastuullisuuden arviointimenetelmään, jossa vastuullisuuden eri osa-alueita arvioidaan pisteyttämällä niitä asteikolla -2...+2 pistettä.

Viitekehyksen tukena on lisäksi käytetty kansainvälisesti tunnettuja sekä arvostettuja YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmaa ja tavoitteita, The 2030 Agenda for Sustainable Development ja Sustainable Development Goals (SDGs) sekä Global Reporting Initiative (GRI) -standardeja.

Nyt käyttöön otettu vastuullisen muodin viitekehys on versio 1.0. Kehys perustuu jatkuvan parantamisen ajatukselle ja siksi myös IVALO.COM jatkaa viitekehyksen edelleen kehittämistä brändeiltä ja asiakkailta saamansa palautteen perusteella. Pitkän aikavälin tavoitteemme on tukea jokaista brändiämme ja tulla yhdessä kestävän kehityksen johtajiksi! IVALO.COM:issa on kyse kestävästä tyylistä ja samanhenkisten ihmisten yhteisön rakentamisesta. Yhteisöllämme on selkeä tavoite – kestävä, läpinäkyvä ja eettinen muodin tulevaisuus.