IVALO.COM 360

VASTUULLISUUSVALIDOINTI

Ihmiskunta elää järisyttävän muutoksen aikaa. Digitalisaatio. Ilmastonmuutos. Luontokato ja biodiversiteetin romahtaminen. Ylikulutuksen hillitsemisen pakko. Kiertotalous. Jokaisen meistä on välttämätöntä ja kiireellistä reagoida systeemitason mullistuksiin. Yksi tapa on äänestää lompakollaan - omilla arkisilla valinnoilla.

Kestävämmät arvot asuvat jokaisessa kahvikupissa, jokapäiväisellä työmatkalla ja kunkin meistä vaatekaapissa. Yksilöiden pienillä päätöksillä on suuri valta muutoksen ja toisenlaisen tulevaisuuden avaimena.

Mitä?

IVALO.COM 360 on ammattilaisten kehittämä arviointiprosessi, joka tarjoaa sekä muotibrändeille että vaatteita ostaville asiakkaille luotettavan näkymän tuotemerkin vastuullisuuteen.

Ihmisten on hyvästä tarkoituksestaan huolimatta toisinaan vaikeaa olla tietoisia päivittäisten valintojensa eettisyydestä tai ympäristövaikutuksista. Aidosti vastuullisia yrityksiä ja tuotteita ei ole helppoa erottaa viherpesusta.

IVALO.COM 360 -validointi antaa brändille runsaasti tietoa oman vastuullisuutensa kokonaisvaltaisesta tilasta ja auttaa samalla asiakasta löytämään omiin arvoihinsa sopivaa pukeutumista. 

Miksi?

Halpamuoti ja kertakäyttövaatteet, riistävä ja saastuttava vaateteollisuus, valtava ylituotanto ja tekstiilijätteet ovat tulleet tiensä päähän.

Monilla meistä on kiinnostusta ja onnekas mahdollisuus tehdä arvoperusteisia valintoja. IVALO.COMin 360 validointi kertoo asiakkaalle, mitä vastuullisuuden osa-alueita eri tuotemerkit toiminnassaan ja tuotannossaan painottavat.

Olemme vilpittömästi vastuullisemman tulevaisuuden asialla ja haluamme auttaa, ohjata ja inspiroida.

Tarjoamme muotibrändeille resursseja ja työkaluja ammattimaiseen vastuullisuuden arviointiin. Vaatteita ja asusteita tarvitseville asiakkaille tuomme arvioinnin läpikäyneitä luottobrändejä yhdelle ja samalle alustalle - IVALO.COMiin.

IVALO.COM haluaa tehdä vastuullisesta pukeutumisesta uutta arkea. Vaateostoksille saapuva voi luottaa siihen, että jokainen markkinapaikalle validoitu brändi on turvallinen valinta.

5 askelta kauppaan

Työolot & palkkaus

Kategorian olennaiset:

 • Turvallinen työympäristö
 • Kohtuulliset työajat
 • Elämiseen riittävä palkka
 • Tämän osa-alueen osuus on 20% validointipisteistä

Edellytämme brändeiltämme sertifioitua tuotantoa vähintään koonnin osalta, mielellään pellolle asti.

Työoloilla ja työntekijöiden oikeuksilla tarkoitetaan niitä tuotannon olosuhteita, jotka koskevat työntekijöiden palkkaa, työaikaa, turvallisuutta ja terveyttä. Työoikeudet liittyvät työntekijöiden oikeuksien suojeluun, mukaan lukien oikeus liittojen perustamiseen ja työehtosopimusneuvotteluihin. 

Elämiseen riittävä palkka takaa työntekijöille elämisen perusasiat. Sen avulla he pystyvät täyttämään perustarpeensa, mukaan lukien ruoka, asuminen, terveydenhuolto, koulutus ja muut välttämättömät menot.

Joillakin IVALO.COMin tuotemerkeistä on sertifiointi (esimerkiksi GOTS tai BSCI), joka takaa koonnin ja tuotannon turvalliset työolot. Mutta suurin osa näistä sertifikaateista ei valitettavasti kuitenkaan kata elämiseen riittävää palkkaa, joka tulee taata muilla keinoin. 

Elämiseen riittävän palkan maksaminen on hyvin haastavaa vallitsevissa muodin pitkissä toimitusketjuissa. Jos tuotemerkit eivät pysty takaamaan niitä valtaosassa toimitusketjuaan, niiden edellytetään sitoutuvan elämiseen riittävän palkan maksamiseen tulevaisuudessa. Brändeiltä edellytetään myös, että heidän yhteistyökumppaninsa maksavat vähintään paikallista vähimmäispalkkaa korkeampaa palkka

Ympäristövaikutukset

Kategorian olennaiset:

 • Uusiutuvan energian käyttö
 • CO2-päästöt ja kompensaatiot
 • Vesijalanjälki, jätevesien hallinta
 • Kemikaalien käyttö tuotannossa
 • Tämän osa-alueen osuus on 19% validointipisteistä

Logistiikan osuus muotiteollisuuden päästöistä on vain 3 prosenttia. On arvioitu, että yli 70 prosenttia päästöistä tulee raaka-aineiden tuotannosta.

Ilmastonmuutokseen ja ekosysteemin romahtamiseen puuttuminen on kiireellistä. Myös jokaisen yrityksen on pyrittävä pienentämään ekologista jalanjälkeään. Kestävällä tuotannolla minimoidaan ympäristövaikutuksia ja suojellaan luonnonvaroja sekä luonnon monimuotoisuutta. 

IVALO.COMissa myytävät tuotemerkit ovat sitoutuneet kestävään tuotantoon ja pyrkivät minimoimaan kasvihuonekaasupäästöt, vesien saastumisen ja luonnonvarojen ehtymisen. 

Tekstiilituotannon hiilidioksidivaikutusten vähentämiseksi tuotemerkit ovat ottaneet käyttöön erilaisia ympäristökäytäntöjä. Käytäntöjä ovat esimerkiksi sertifioitujen tai kierrätysmateriaalien tai muiden kestävien/edullisten kuitujen hyödyntäminen, uusiutuvien energialähteiden käyttäminen sekä jätteiden ja ylituotannon välttäminen.

Kemikaalien runsas käyttö tekstiiliteollisuudessa aiheuttaa myös merkittäviä ympäristövaikutuksia paikallisyhteisöille, kuten vesien pilaantumista, maaperän huonontumista ja ihmisten terveysriskejä. 

Tekstiilituotannon eri vaiheissa, kuten kuitujen tuotannossa, värjäyksessä ja viimeistelyssä, käytetään tyypillisesti voimakkaita kemikaaleja, jotka voivat joutua ympäristöön jätevesipäästöjen tai epäasianmukaisen hävittämisen kautta. IVALO.COMissa myytävät tuotemerkit eivät käytä tuotannossaan vaarallisia kemikaaleja ja ovat sitoutuneet turvallisen työympäristöön.

Materiaalit & kuidut

Kategorian olennaiset:

 • Vastuulliset materiaalit
 • Tuotannon kemikaalit ja jätehuolto
 • Eläinperäisten kuitujen käyttö
 • Tämän osa-alueen osuus on 14% validointipisteistä

Luonnonkuidut eivät ole lähtökohtaisesti vastuullisempia kuin tekokuidut, mutta jokaiselle kuidulle on olemassa kestävämpi tai sertifioitu vaihtoehto.

Materiaaleilla on valtava ympäristövaikutus. Esimerkiksi tekstiileissä kuitujen tuotanto ja tuotteiden kokoaminen muodostavat yli 70 prosenttia tekstiilien päästöistä. Vertailuna esimerkiksi logistiikan osuus on vain noin 3%.

Valitettavasti ei ole olemassa 100-prosenttisesti vastuullista kangasta tai kuitua. Luonnonkuidut eivät lähtökohtaisesti ole vastuullisempia tai ekologisempia kuin tekokuidut, mutta jokaisesta kuitutyypistä on olemassa vastuullisempi vaihtoehto. 

Näiden parempien materiaalien ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset ovat pienemmät kuin tekstiiliteollisuudessa käytettävien tavanomaisten materiaalien. 

Luomukuidut kasvatetaan ilman haitallisia torjunta-aineita ja lannoitteita. Kierrätysmateriaalit valmistetaan post consumer -jätteestä tai muiden teollisuudenalojen jätteistä, mikä vähentää neitseellisten materiaalien tarvetta. Uusiutuvat materiaalit tuotetaan hyödyntämällä viljelykäytäntöjä, joissa keskitytään parantamaan maaperän terveyttä, biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemin toimintaa. 

Sosiaali- ja ympäristöstandardien sekä -sertifikaattien mukaisesti tuotetut materiaalit edistävät oikeudenmukaisia työkäytäntöjä ja vähentävät ihmisiin ja ympäristöön kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia (esimerkiksi GOTS ja Reilu kauppa).

IVALO.COMin tuotemerkit suosivat muun muassa GOTS-sertifioitua ja luomupuuvillaa, kierrätettyä polyesteria (rPET), kierrätettyä nailon/polyamidia (ECONYL®), vastuullista ja mulesing-vapaata villaa sekä innovatiivisia kasvipohjaisia "nahkoja" ja lyocellia (TENCEL™)

Läpinäkyvä tuotantoketju

Kategorian olennaiset:

 • Materiaalin alkuperä ja tuotantomaa näkyvissä 
 • Toimittajien auditointi
 • Tehdaslistat
 • Code of Conduct
 • Tämän osa-alueen osuus on 13% validointipisteistä

Vaadimme kaikilta brändeiltämme paikallista tuotantoa joko valvotuissa EU-maissa. Tai auditoitua tuotantoa, jos se on EU:n ulkopuolella.

Pitkien ja monimutkaisten globaalien tuotantoketjujen kohdalla läpinäkyvyyden merkitys korostuu.

Vastuullisten tuotemerkkien tulee julkaista tuotteistaan ja tuotannostaan riittävästi tietoa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kattavaa luetteloa käytetyistä materiaaleista, materiaalien alkuperämaita sekä tuotteiden tuotantomaita. Tärkeää informaatiota ovat myös tuotteiden mitat ja hoito-ohjeet. 

Tavarantoimittajien auditointi on olennainen osa tuotannon arvoketjun läpinäkyvyyttä. Tarkastuksia tekemällä yritykset voivat varmistaa, että niiden toimittajat noudattavat vastuullisia käytäntöjä materiaalien ja tuotteiden tuotannossa. 

Auditoinnit ovat erityisen tärkeitä, jos tuotemerkillä on tuotantoa niin sanotuissa riskimaissa. IVALO.COM vaatii kaikilta brändikumppaneiltaan paikallista tuotantoa joko valvotuissa EU-maissa tai jos ne ovat EU:n ulkopuolella, auditoiduissa tehtaissa.

Code of Conduct (CoC) ovat tärkeä avoimuuteen liittyvä asiakirja. Siinä esitetään suuntaviivat tai säännöt, joissa hahmotellaan valmistajan odotettavissa oleva toiminta ja eettiset normit. 

Code of Conduct sisältää tiedot sallituista palkoista, työajoista ja ylitöistä. Mitä suuremmasta tuotannosta on kyse, sitä yksityiskohtaisempia ja maakohtaisempia tietoja käytännesäännöissä tulee olla. Jos tuotanto on paikallista, Code of Conductia ei yleensä tarvita

Kiertotalous & kestävä design

Kategorian olennaiset:

 • Kiertotalouden palvelujen tarjoaminen: korjaus, käytetyn myyminen ja vuokraus.
 • Tuotteen koko elinkaaren huomiointi
 • Tämän osa-alueen osuus on 10% validointipisteistä

Kiertotalous ei ole pelkkää kierrättämistä tai kierrätysmateriaaleja, vaan myös kestävän valmistamista ja tavaroiden  huolellista huoltoa.

Kiertotaloudessa ei ole kyse vain kierrätyskuitujen ja -materiaalien käytöstä tai jätteiden kierrättämisestä. Kyse on myös sellaisten tuotteiden suunnittelusta ja valmistuksesta, jotka on suunniteltu kestäviksi, korjattaviksi, uudelleen myytäviksi ja lopulta jälleen kierrätettäviksi. Tavoitteena on säilyttää tuotteen ja materiaalien arvo koko tuotteen elinkaaren ajan ja samalla minimoida ympäristövaikutukset koko toimitusketjussa.

Jälleenmyyntiarvon säilyttäminen on tärkeä osa kiertotaloutta ja kestävää suunnittelua, sillä yhä useammat ihmiset hankkivat käytettyjä tuotteita uusien sijaan. 

Vastuullisten tuotemerkkien ei välttämättä tarvitse valmistaa tuotteita vain nimenomaan kierrätysmateriaaleista, mutta komponenttien ja tuotantomenetelmien tulisi olla korkealaatuisia ja muotoilultaan sellaisia, että tuotteiden jälleenmyyntiarvo ja laatu säilyvät käyttäjältä toiselle. 

Asiakkaan kannalta kiertotalous ei tarkoita vain käytettyjen tuotteiden kierrättämistä, vaan pikemminkin jokapäiväistä hoitoa ja huolellista huoltoa.

Yhdenvertaisuus & inkluusio

Kategorian olennaiset:

 • Yhdenvertaisuus  suunnittelussa ja tuotannossa
 • Inklusiivinen kokovalikoima
 • Tämän osa-alueen osuus on 9% validointipisteistä

Inkluusiolla vähentään sosiaalista eriarvoisuutta, edistetään oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa.


Vastuullisessa suunnittelussa ja liiketoiminnassa monimuotoisuudella on tärkeä rooli innovoinnin, turvallisen ja hyvinvoivan työympäristön, positiivisten yhteiskunnallisten vaikutusten sekä luovan ongelmanratkaisun edistämisessä. 

Tasa-arvolla tarkoitetaan oikeudenmukaisuuden varmistamista. Siihen kuuluu yhtäläisten mahdollisuuksien, pääsyn ja etujen tarjoaminen kaikille yksilöille heidän rodustaan, sukupuolestaan, iästään, sosioekonomisesta asemastaan, fyysisestä muodostaan tai kyvyistään tai muista ominaisuuksista riippumatta. 

Osallistavalla suunnittelulla ja liiketoimintakäytännöillä varmistetaan, että tuotteet, palvelut ja mahdollisuudet ovat aidosti kaikkien yksilöiden saatavilla ja hyödyksi. Edistämällä tasavertaisuutta vastuullinen muotoilu ja liiketoiminta voivat osaltaan rakentaa osallistavampaa ja oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa, jossa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet hankkia tarvitsemiaan tuotteita, menestyä ja tulla nähdyiksi.

Asettamalla DEI-arvot etusijalle brändit voivat osaltaan vähentää sosiaalista eriarvoisuutta sekä kotimaassaan että tuotantomaissaan, edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta sekä osallistavampaa ja oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa.

Sitoumukset & käytännöt

Kategorian olennaiset:

 • Numeraaliset ja faktuaaliset vastuullisuustavoitteet
 • Vastuullisuus liiketoiminnan selkärankana
 • Tämän osa-alueen osuus on 8% validointipisteistä

Vastuullisuus on suunnitelmallista, faktoihin perustuvaa toimintaa.


Vastuullisuus on suunniteltua toimintaa. Brändillä tulee olla erilaisia konkreettisia ja numeraalisia tavoitteita, joilla parannetaan yrityksen ympäristövastuuta ja sosiaalista vastuuta sekä toimitusketjussa että mallistoissa. Toiminnan on oltava enemmän kuin lain vaatima minimi. Näiden tavoitteiden tulisi olla mitattavissa, aikataulutettuina ja jatkuvassa seurannassa.

Vastuullisen yrityksen tulisi julkisesti ja täsmällisesti ilmaista sitoutumisensa ja tavoitteensa vastuullisuusraporteissaan ta/jai verkkosivuillaan. Jotkut yritykset käyttävät tavoitteiden ilmaisemiseen kansainvälisesti tunnustettuja standardeja, kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (UN SDG).

Brändit voivat tehdä lisäksi yhteistyötä muun muassa toimialajärjestöjen, kansalaisjärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa toimintansa varmistamiseksi ja ohjaamiseksi

Vastuullinen verkkokauppa

Kategorian olennaiset:

 • Varastonhallinta ja tuotannon analysointi
 • Monipuoliset tuotetiedot ja kuvat
 • Kierrätettävät pakkaukset
 • Hidas hiilinegatiivinen logistiikka
 • Tämän osa-alueen osuus on 6% validointipisteistä

Tarkista mitat huolellisesti ja vältä ostamasta useita kokoja ja värejä.

Vaateverkkokauppojen logistiikkaa koskevat päästöt eivät ole niin merkittäviä kuin yleisesti ajatellaan. Verkkokaupoilla on kuitenkin valtava vaikutus globaalin tekstiiliteollisuuden ympäristöjalanjälkeen. Verkkokaupat tarjoavat laajaa valikoimaa, useita kokoja ja värejä sekä pitkiä palautusaikoja. Tämän vuoksi muun muassa vaatteiden tuotantomäärät ovat moninkertaistuneet, vaikka vaatteiden kokonaiskulutus ei ole lisääntynyt merkittävästi. Myymättömiä ja palautettuja tuotteita tuhotaan käyttämättöminä tai dumpataan EU-alueen ulkopuolelle. 

Verkkokaupat keräävät ja käyttävät paljon tietoa optimoidakseen hintoja ja alennuksia - mitä tahansa, jotta ostaisit. Vaikka jokaista toimintoasi seurataankin, kuluttajalla on vielä muutama keino pienentää verkko-ostosten aiheuttamaa jalanjälkeä ja antaa tuotemerkeille viestiä siitä, että he ovat kiinnostuneita hitaammasta ja hiilidioksidipäästöjä vähentävästä ostamisesta.

Voit esimerkiksi tehdä ostoksia täydellä hinnalla, ostaa pienten tuotemerkkien tuotteita ja tarkistaa mitat huolellisesti, jotta vältät ostamasta useita kokoja ja värejä. Näin ehkäiset tuotantomäärien lisäämistä ja samalla palautusten määrät pysyvät kurissa. 

Haluatko tietää lisää tekstiilialan vastuullisuudesta?

Katso sivumme, jossa kerromme eri materiaaleista ja sertifikaateista tai lataa vastuullisuusraportti.