Sertifikaatit ja Labelit

IVALO.COMin brändien tuotteille ja niiden materiaaleille on myönnetty erilaisia sertifikaatteja osoitukseksi siitä, että ne täyttävät tietyt vastuullisuuden standardit. Standardit liittyvät esimerkiksi tuotteiden turvallisuuteen, luomu- ja kierrätysmateriaaleihin, tuotantoprosessien sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen, eläinten vastuulliseen hoitoon, reiluihin työoloihin ja kaupankäyntiin, sekä vastuulliseen metsänhoitoon. Tutustu IVALO.COMissa yleisimmin nähtäviin sertifikaatteihin ja niiden merkkeihin alla!

Erilaisten sertifikaattien lisäksi kaikki IVALO.COMin brändit täyttävät vastuullisen muodin viitekehyksemme minimikriteerit reiluihin työoloihin, tuotteiden pitkäikäisyyteen, materiaalien vastuullisuuteen, tuotantoketjun läpinäkyvyyteen, energiatehokkuuteen sekä verkkokaupan vastuullisuuteen liittyen.

Standard 100 By OEKO-TEX

OEKO-TEXin Standard 100 on yksi maailmanlaajuisesti tunnetuimmista sertifikaateista tekstiileille, jotka on testattu haitallisten aineiden varalta taaten korkean tuoteturvallisuuden. Jokainen sertifioidun tuotteen osa on testattu haitallisilta aineilta, mukaan lukien vetoketjut, napit, lanka ja vuori. Testin suorittavat OEKO-TEXin riippumattomat yhteistyökumppanit vuosittain päivitettävän kattavan kriteeristön perusteella. Sertifikaatin pätevyyden voi tarkistaa merkissä olevan numerosarjan avulla.

OEKO-TEXin Standard 100 -merkityt tuotteet on täysin testattu haitallisten aineiden varalta ja ne ovat vaarattomia ihmisten terveydelle.

The Global Organic Textile Standard (GOTS)

Global Organic Textile Standard on maailmanlaajuisesti johtava standardi luomumateriaalille. Luomutuotannossa ei käytetä synteettisiä torjunta-aineita, lannoitteita tai GMO-siemeniä. Luonnonmukainen maatalous ylläpitää ekosysteemien, maaperän ja ihmisten terveyttä. Standardi sisältää tiukat ekologiset ja sosiaaliset kriteerit, ja sitä tukee riippumaton sertifionti koko toimitusketjussa. Standardin tarkoituksena on määritellä maailmanlaajuiset vaatimukset sertifioiduille orgaanisille tekstiileille aina raaka-aineiden korjuusta ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävään valmistukseen ja merkintään asti.

GOTS-sertifioitujen tuotteiden on sisällettävä vähintään 70% sertifioitua luomumateriaalia. Jos luomumateriaalin osuus on 70-94%, tuote saa “made with organic materials" (valmistettu luomumateriaaleista) -merkinnän. Jos osuus on 95% tai enemmän, tuote saa “organic” (luomu) -merkinnän.

Organic Content Standard (OCS)

Organic Content Standard -merkillä varustettujen tuotteiden raaka-aineet ovat peräisin sertifioiduilta luomutiloilta. Luomumateriaali pystytään jäljittämään pellolta lopulliseen tuotteeseen asti. Ulkopuolinen sertifiointitaho auditoi toimitusketjun jokaisen vaiheen. OCS-sertifioidun tuotteen raaka-aineet on kasvatettu orgaanisesti, mutta standardi ei sisällä tuotantoprosesseihin liittyviä vaatimuksia. Standardin päätavoitteena on lisätä luonnonmukaista maataloustuotantoa.

OCS 100 -merkityissä tuotteissa on oltava vähintään 95% sertifioitua luomumateriaalia, ja sen sekoittaminen neitsytmateriaalin kanssa ei ole sallittua. OCS Blended -merkityissä tuotteissa on oltava vähintään 5% sertifioitua luomumateriaalia.

Global Recycled Standard (GRS)

Global Recycled Standard -merkityt tuotteet täyttävät kierrätetyn materiaalin ISO-määritelmän sisältäen joko tuotannossa syntynyttä tai kuluttajilta käytöstä poistunutta materiaalia. Kierrätetty materiaali pystytään jäljittämään kierrättäjältä loppulliseen tuotteeseen asti. Ulkopuolinen sertifiointitaho auditoi toimitusketjun jokaisen vaiheen. Standardi sisältää tiukat sosiaaliset- ja ympäristökriteerit tuotantoprosesseille sekä kemikaalirajoitukset. Standardin tavoitteena on lisätä kierrätettyjen materiaalien käyttöä ja vähentää tuotannon haitallisia sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia.

GRS-merkittyjen tuotteiden on sisällettävä vähintään 50% sertifioitua kierrätettyä materiaalia.

Recycled Claim Standard (RCS)

Recycled Claim Standard -merkityt tuotteet täyttävät kierrätetyn materiaalin ISO-määritelmän sisältäen joko tuotannossa syntynyttä tai kuluttajilta käytöstä poistunutta materiaalia. Kierrätetty materiaali pystytään jäljittämään kierrättäjältä loppulliseen tuotteeseen asti. Ulkopuolinen sertifiointitaho auditoi toimitusketjun jokaisen vaiheen. Standardin tavoitteena on lisätä kierrätettyjen materiaalien käyttöä.

RCS 100 -merkittyjen tuotteiden on sisällettävä vähintään 95% sertifioitua kierrätettyä materiaalia, ja sen sekoittaminen neitsytmateriaalin kanssa ei ole sallittua. RCS Blended -merkittyjen tuotteiden on sisällettävä vähintään 5% sertifioitua kierrätettyä materiaalia.

Responsible Wool Standard (RWS)

Responsible Wool Standard -merkityt tuotteet sisältävät villaa, joka on peräisin maatiloilta, joissa lampaita hoidetaan vastuullisesti ja joilla on edistyksellinen lähestymistapa maan hoitoon. Villa pystytään jäljittämään viljelijältä lopputuotteeseen asti, eikä sertifioitua villaa sekoiteta sertifioimattomaan villaan. Ulkopuolinen sertifiointitaho auditoi toimitusketjun jokaisen vaiheen. Standardin tavoitteena on parantaa eläinten hyvinvointia sekä maankäytön käytäntöjä.

RWS-merkityissä tuotteissa on oltava vähintään 5% sertifioitua materiaalia, ja sen sekoittaminen neitsytmateriaalin kanssa ei ole sallittua.

bluesign®

BLUESIGN-merkki varmistaa, että vain vastuullisesti toimivat yritykset ovat olleet mukana tuotteen valmistuksessa. Täyttääkseen tiukat bluesign® -kriteerit yritykset ovat käyttäneet parhaita käytettävissä olevia teknologioita, käyttäneet resursseja vastuullisesti, sekä huolehtineet siitä, että vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön minimoidaan. Läpinäkyvyys ja jäljitettävyys varmistetaan koko tuotantoprosessin läpi. BLUESIGN itsenäisenä toimijana tarkistaa yritysten edistymisen, kehittää ratkaisuja edelleen, sekä optimoi kriteerejään jatkuvasti.

Bluesign® PRODUCT -merkityt tuotteet sisältävät vähintään 90% bluesign® hyväksyttyjä tekstiilejä ja 30% bluesign® hyväksyttyjä lisäosia. Tavoitteena on saavuttaa 100% BLUESIGN-hyväksytyt osat.

FAIRTRADE

FAIRTRADE-merkintä tarkoittaa, että tuotteen valmistus ja kaupankäynti on hoidettu reilusti, ja tuote on jäljitettävissä koko toimitusketjun läpi sekä pidetty erillään sertifioimattomista tuotteista. Merkit ovat rekisteröityjä sertifiointimerkkejä ja lisensoitu Fairtrade Internationalin toimesta. Reilu kauppa asettaa sekä sosiaaliset, taloudelliset että ympäristöstandardit. Riippumattomat sertifioijat auditoivat tuottajat, kauppiaat sekä yritykset.

FAIRTRADE Cotton -merkki on puuvillalle, jonka tuotanto ja kaupankäynti on hoidettu reilusti. Saadakseen sertifikaatin tuotteessa olevan puuvillan on oltava 100% reilun kaupan puuvillaa, mutta sitä voidaan sekoittaa muihin materiaaleihin kuin puuvillaan. Oikeudenmukaisesti valmistetuille tekstiileille ja vaatteille on myös olemassa reilun kaupan tekstiilistandardi, Fair Trade Textile Standard, joka huomioi koko toimitusketjun.

Forest Stewardship Council (FSC)

FSC on standardi puupohjaisille tekstiileille kuten lyosellille, modaalille sekä viskoosille. FSC asettaa standardit metsänhoidolle ja alkuperän seurannalle varmistaen vastuullisen metsänhoidon ja toimitusketjun eheyden metsästä loppukäyttäjälle asti. Sertifioinnin ja vuotuisen auditoinnin suorittavat riippumattomat ulkopuoliset sertifiointitahot. 

FSC-sertifikaatin ympäristöllisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin hyötyihin kuuluu olematon metsän hävittäminen, ympäristönsuojelu, alkuperäiskansojen oikeuksien kunnioittaminen, sekä oikeudenmukainen palkka ja työympäristö työntekijöille.